Stage Qi Gong – Shi Pa Lian 25 -26 Maggio 2019 – Bitonto (BA)